Zrozumieli, co im ogłoszono

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 30 września Tekst: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 oraz Łk 10, 1-12 Prośba: o łaskę przyjęcia i zrozumienia Słowa. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź wraz z całym ludem, który słucha słów księgi Prawa Mojżeszowego. Słuchają więc słowa,...

Aniołowie Chrystusa

Wprowadzenie do modlitwy na Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 29 września. Tekst: J 1, 47-51 Prośba: o łaskę postawienia Chrystusa w centrum swojego życia. Ewangelia, która jest czytana w dzisiejsze święto nawiązuje do sceny z Księgi Rodzaju (Rdz...

Kto jest pierwszy?

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 27 października Tekst: Łk 9,46-50 Prośba: o łaskę pokornego serca Myśli pomocne w rozważaniu: Jest w nas coś takiego, że kiedy czujemy, że jesteśmy najważniejsi, pierwsi, mamy znaczenie, wtedy chce nam się żyć. I często nawet...

Ten jest z nami

Wprowadzenie do modlitwy na 26 Niedzielę zwykłą, 26 września Tekst: Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Prośba: o serce otwarte na przyjmowanie miłości i dawanie dobra. Myśli pomocne w rozważaniu: Stań wraz z uczniami przy Jezusie. Posłuchaj słów, które wypowiada Jan. Jego...

Zamieszkam pośród ciebie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 września Tekst: Za 2, 5-9. 14-15a oraz Łk 9, 43b-45 Prośba: o przyjęcie Bożego zamieszkania w Tobie. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj słów anioła do młodzieńca – o Jerozolimie, która nie będzie miała murów, gdyż...