Poznać jego łagodność

Wprowadzenie do modlitwy na 25 Niedzielę zwykłą, 19 września Tekst: Mdr 2, 12. 17-20 oraz Mk 9, 30-37 Prośba: o cierpliwość i łagodność w codzienności. Myśli pomocne w rozważaniu: To dzisiejsze słowo może budzić w nas sprzeciw. Nikt nie chce być atakowany,...