Zrozumieli, co im ogłoszono

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 30 września Tekst: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 oraz Łk 10, 1-12 Prośba: o łaskę przyjęcia i zrozumienia Słowa. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź wraz z całym ludem, który słucha słów księgi Prawa Mojżeszowego. Słuchają więc słowa,...