On wstał i poszedł za Nim

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 września Tekst: Mt 9, 9-13 Prośba: o umiejętność zatrzymania się na miłosiernym wzroku Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Już pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii niesie ogrom doświadczenia! Jezus idzie, dostrzega jednak po...