Stare ubranie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 03.09.2021r Tekst: Łk 5, 33-39 Prośba: o odnowienie relacji z Jezusem Myśli pomocne w rozważaniu: „Twoi jedzą i piją” Jedzenie i picie to potrzeby fizjologiczne, które znajdują się najniżej w piramidzie Maslova. Czy to oznacza, że...