Otwórz się!

Wprowadzenie do modlitwy na 23 Niedzielę zwykłą, 5 września Tekst: Iz 35, 4-7a oraz Mk 7, 31-37 Prośba: o serce i umysł otwarte na Boga i każdego człowieka. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przechodzi przez różne tereny. Izajasz mówi, że Bóg sam przychodzi. Jest...