W domu Szymona

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 1 września. Tekst: Łk 4,38-44 Prośba: o serce gotowe do służby. Jezus przyszedł do domu Szymona. Opuścił synagogę, w której dał się poznać jako Ten, który ma moc uwalniać od złych duchów. I wszedł do domu. Szymon zaprosił do siebie...

Co jest w moim wnętrzu?

Wprowadzenie do modlitwy na 22 Niedzielę Zwykłą, 29 sierpnia Tekst: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23  Prośba: o łaskę wolności serca. Myśli pomocne w rozważaniu: Faryzeusze i uczeni w Piśmie byli bardzo przywiązani do tradycji. I nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby...

Panie, do kogo pójdziemy?

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 22 sierpnia. Tekst: J 6, 55.60-69 Prośba: o wiarę w realną obecność Jezusa przy mnie Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobrażę sobie dzisiejszą scenę z Ewangelii. Jezus naucza w synagodze. Wokół Niego siedzą ludzie i słuchają tego, co...

Niebo jest TERAZ

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o taką radość, jaką ma Chrystus zmartwychwstały. Myśli pomocne w rozważaniu: Nie mamy tekstu, który mówiłby o wzięciu do nieba Niepokalanej Dziewicy. Kościół więc daje...

Chleb Życia

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 8 sierpnia. Tekst: J 6, 41-51 Prośba: o wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii. Żydzi szemrali. W innym tłumaczeniu czytamy, że oburzali się na Jezusa, dlatego, że „powiedział”. Dla mnie, choć przez lata rozważań...