Wprowadzenie do modlitwy na 22 Niedzielę Zwykłą, 29 sierpnia

Tekst: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

Prośba: o łaskę wolności serca.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Faryzeusze i uczeni w Piśmie byli bardzo przywiązani do tradycji. I nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby to, co zewnętrzne: rytuały, sposoby zachowania, nie stało się jakby zasłoną przed tym, co wewnątrz. I może dlatego zwracają uwagę Jezusowi, że uczniowie nie trzymają się ustalonych zasad. Czy jednak zewnętrzne umycie rąk sprawia, że serce/wnętrze człowieka staje się czyste, czyli jest w jedności z Bogiem?
  • Jezus pokazuje, że nie o to chodzi. Jego słowa zapraszają, żeby najpierw popatrzeć w swoje wnętrze. Zauważyć, co tam się dzieje, Jakie są moje myśli, pragnienia, schematy postępowania. Bo działanie bierze swój początek w moim sercu, nie w ogólnie przyjętych zasadach. Można skrupulatnie zasłaniać ciemność swojego serca skrupulatnym wypełnianiem zewnętrznych rytuałów, zasad. I oburzać się, jeżeli inni tego nie robią.
  • Popatrz na to, czym dla Ciebie są zewnętrzne sposoby wyznawania wiary w Boga. Jakie miejsce w drodze Twojego rozwoju one zajmują? Dają wolność w byciu w relacji z Bogiem? Czy może są ciężarem nie do uniesienia i jakby klatką, z której przy najbliższej okazji chciałbyś się uwolnić?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.