Oddaj chwałę Bogu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 marca Tekst: J 5, 31-47 Prośba: o łaskę szukania we wszystkich większej chwały Bożej. Myśli pomocne w rozważaniu: Jak zawsze w każdej modlitwie, zatrzymaj się i uświadom, że Bóg teraz patrzy na Ciebie. Spróbuj doświadczyć,...

Boga nazywał swoim Ojcem

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 22 marca Tekst: J 5, 17-30 Prośba: o wpatrywanie się w działającego Chrystusa i naśladowanie Go. Myśli pomocne w rozważaniu: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Jezus nie został posłany na świat, aby jakoś to...

Czy chcesz wyzdrowieć?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 marca Tekst: J 5, 1-16 Prośba: o usłyszenie tego, do czego zaprasza mnie dziś Jezus Myśli do pomocne w rozważaniu: Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii (J 5, 1-16) postaram się wyobrazić sobie tłum chorych przy sadzawce i...

To, co jawne, jest światłem

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu Tekst: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 Prośba: o patrzenie na siebie, bliźnich i świat – oczami Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Główny tekst dzisiejszej niedzieli dotyczy uzdrowienia niewidomego od...

Celnik i faryzeusz

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 18 marca 2023 r. Tekst: Łk 18, 9-14 Prośba: o łaskę dostrzeżenia w sobie godności dziecka Bożego Myśli pomocne w rozważaniu: „Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni...

Cały Twój

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 17.03.2023r   Tekst: Mk 12, 28b -34   Prośba: o przylgnięcie do Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem    Myśli pomocne w rozważaniu: „Słuchaj Izraelu…” Bóg zwraca się...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 marca 2023 r.  Tekst: Łk 11, 14-23 Prośba: o wewnętrzną spójność i zgodę Myśli pomocne w rozważaniu: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Ludzie, którzy byli świadkami uwolnienia opętanego, byli bardzo...

Lud mądry i rozumny

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 15 marca Tekst: Pwt 4, 1. 5-9 Prośba: o doświadczenie bliskości Boga w przestrzeganiu przykazań. Myśli pomocne w rozważaniu: Słyszymy dzisiaj wezwanie do zachowywania przykazań, praw, nakazów. Różnie nam to może brzmieć w...