Udali się do innego miasteczka

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 28 września Tekst: Łk 9, 51-56 Prośba: o łaskę wolności w relacjach z innymi ludźmi Myśli pomocne w rozważaniu: Stań obok Jezusa i popatrz na Niego. Jak wygląda, co może czuć, gdy wysyła uczniów, a oni wracają z niczym, rozgniewani?...

Kto jest pierwszy?

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 27 października Tekst: Łk 9,46-50 Prośba: o łaskę pokornego serca Myśli pomocne w rozważaniu: Jest w nas coś takiego, że kiedy czujemy, że jesteśmy najważniejsi, pierwsi, mamy znaczenie, wtedy chce nam się żyć. I często nawet...

Ten jest z nami

Wprowadzenie do modlitwy na 26 Niedzielę zwykłą, 26 września Tekst: Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Prośba: o serce otwarte na przyjmowanie miłości i dawanie dobra. Myśli pomocne w rozważaniu: Stań wraz z uczniami przy Jezusie. Posłuchaj słów, które wypowiada Jan. Jego...

Zamieszkam pośród ciebie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 września Tekst: Za 2, 5-9. 14-15a oraz Łk 9, 43b-45 Prośba: o przyjęcie Bożego zamieszkania w Tobie. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj słów anioła do młodzieńca – o Jerozolimie, która nie będzie miała murów, gdyż...

Zaufaj Panu

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 24.09.2021r Tekst: Ps 43; Łk 9, 18-22 Prośba: o łaskę zaufania Bogu w każdej sytuacji Myśli pomocne w rozważaniu: Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga? To są słowa, które psalmista kieruje do Boga. Chwilę wcześniej pyta Go...

Któż więc jest ten?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 września Tekst: Łk 9, 7-9 Prośba: o zaufanie Jezusowi. Myśli pomocne w rozważaniu: Herod posłyszał o cudach, jakie zdziałał Jezus i zaniepokoił się. Możesz zatrzymać się przy tym, że Herod słyszał o cudach, ale po pierwsze...

Głosić Królestwo

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 22 września Tekst: Łk 9, 1-6 Prośba: o wewnętrzną wolność i prostotę życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus wysyła swoich uczniów, prostych ludzi, by głosili moc i miłość Boga do człowieka. Bóg potrzebuje naszej prostoty, bo...

On wstał i poszedł za Nim

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 września Tekst: Mt 9, 9-13 Prośba: o umiejętność zatrzymania się na miłosiernym wzroku Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Już pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii niesie ogrom doświadczenia! Jezus idzie, dostrzega jednak po...