Szczęśliwy sługa

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 20 października. Tekst: Łk 12,39-48 Prośba: o łaskę uzdrowienia obrazu Boga w moim sercu. Scena z dzisiejszej Ewangelii nie jest łatwa do przyjęcia. Z ust Jezusa pada wiele trudnych zdań. Jest mowa o oczekiwaniach, chłoście,...

Przepasane biodra

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 19 października Tekst: Łk 12, 35-38 Prośba: o łaskę wewnętrznej czujności Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zaprasza by być gotowym. To oznacza czuwanie. Jednak nie chodzi o niecierpliwe oczekiwanie, które nosi w sobie wiele...

Być posłanym przez Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, święto św. Łukasza Ewangelisty Tekst: Łk 10, 1-9 Prośba: o łaskę otwartego serca na Boże wezwanie Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus nie ogranicza się do wyboru Dwunastu. Widząc potrzebę, wybiera kolejnych. W obrazie tych...

Przyszedł, żeby służyć

Wprowadzenie do modlitwy na 29 Niedzielę zwykłą, 17 października Tekst: Mk 10, 35-45 Prośba: o przyjęcie Boga, który mi służy. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj dialogu, jaki wywiązuje się między Jakubem i Janem a Jezusem. Czego oni pragną? O co im chodzi?...

Uwierzył wbrew nadziei

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 16 października Tekst: Rz 4, 13. 16-18 Prośba: o łaskę uwierzenia nadziei wbrew nadziei. Myśli pomocne w rozważaniu: Obietnica dana Abrahamowi nie zrealizowała się dlatego, że ten przestrzegał Prawa. Tego Prawa jeszcze wtedy...

Włosy na głowie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 15.10.2021r Tekst: Łk12, 1-7 Prośba: o doświadczenie poczucia bezpieczeństwa w Bogu Myśli pomocne w rozważaniu: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów…Stanę dziś w prawdzie o sobie samym. Poproszę Ducha Świętego, aby...