Przecież my wiemy

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 24.03.2023r   Tekst: J 7,1-2.10.25-30   Prośba: o głęboką relację z Jezusem w trudnych chwilach    1. Żydzi mieli zamiar Go zabić. Znajdę w sobie odwagę, aby szczerze porozmawiać z Jezusem, o tym co...

Oddaj chwałę Bogu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 marca Tekst: J 5, 31-47 Prośba: o łaskę szukania we wszystkich większej chwały Bożej. Myśli pomocne w rozważaniu: Jak zawsze w każdej modlitwie, zatrzymaj się i uświadom, że Bóg teraz patrzy na Ciebie. Spróbuj doświadczyć,...

Boga nazywał swoim Ojcem

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 22 marca Tekst: J 5, 17-30 Prośba: o wpatrywanie się w działającego Chrystusa i naśladowanie Go. Myśli pomocne w rozważaniu: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Jezus nie został posłany na świat, aby jakoś to...

Czy chcesz wyzdrowieć?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 marca Tekst: J 5, 1-16 Prośba: o usłyszenie tego, do czego zaprasza mnie dziś Jezus Myśli do pomocne w rozważaniu: Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii (J 5, 1-16) postaram się wyobrazić sobie tłum chorych przy sadzawce i...

To, co jawne, jest światłem

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu Tekst: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 Prośba: o patrzenie na siebie, bliźnich i świat – oczami Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Główny tekst dzisiejszej niedzieli dotyczy uzdrowienia niewidomego od...

Celnik i faryzeusz

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 18 marca 2023 r. Tekst: Łk 18, 9-14 Prośba: o łaskę dostrzeżenia w sobie godności dziecka Bożego Myśli pomocne w rozważaniu: „Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni...