Wicher i jezioro

Wprowadzenie do modlitwy na 12 Niedzielę zwykłą, 20 czerwca Tekst: Hi 38, 1. 8-11 oraz Mk 4, 35-41 Prośba: o głęboką wiarę i zaufanie Temu, który trzyma moje życie w swoim ręku. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeprawmy się naprzeciwko, na drugą stronę. Tę...

Czym się chlubisz?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 19 czerwca Tekst: 2 Kor 12, 1-10 oraz Mt 6, 24-34 Prośba: o łaskę pokory i nieustannego wpatrywania się w Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Święty Paweł nie chce chlubić się sobą ani chwalić tym, kim jest i co zrobił. Chce...

Skarby w niebie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 18.06.2021r Tekst: 2Kor 11, 18.21b-30; Mt 6, 19-23 Prośba:  o łaskę wolności od dóbr doczesnych Myśli pomocne w rozważaniu: W Drugim Liście do Koryntian św. Paweł wymienia wiele niebezpieczeństw, w jakich się znalazł. Opisuje...

Jak się modlić?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 czerwca Tekst: Mt 6, 7-15 Prośba: o umiejętność modlitwy, która pogłębi Twoją więź z Bogiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Na nowo dzisiaj zanurzmy się w Słowie, w którym Jezus uczy nas modlitwy. Właściwy tekst modlitwy...

Słońce świeci nad dobrymi…

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 15 czerwca Tekst: Mt 5, 43-48 Prośba: o doświadczenie miłości, która uwalnia Myśli pomocne w rozważaniu: Miłość w stosunku do nieprzyjaciół i modlitwa za prześladowców wynika przede wszystkim z bycia „synami Ojca, który jest w...

Czynić dobro

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 czerwca Tekst: Mt 5,38-42 Prośba: o łaskę czynienia dobra Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi dziś trudne słowa. Można je źle zrozumieć i zamiast zadbać o swoją godność pozwalać się poniżać. A nie o to chodzi. Nie...