Bądź moim towarzyszem

Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę zwykłą, 24 stycznia Tekst: Mk 1, 14-20 Prośba: o serce wrażliwe na delikatny głos Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przychodzi do Galilei. Galileą jest Twoje serce z tym wszystkim, co Ciebie teraz zajmuje, co...

Tłum się zbierał

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 23 stycznia Tekst: Mk 3, 20-21 Prośba: o bliskość z Jezusem. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź z Jezusem, który przychodzi do domu i zbiera się tłum. Spróbuj za pomocą swojej wyobraźni znaleźć się w tym domu tak, jakbyś tak...

Nowe imię

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 22 stycznia 2021 Tekst: Mk 3, 13-19 Prośba: o usłyszenie imienia, którym zwraca się do mnie Bóg Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie tę scenę. Jezus stoi na górze i woła do siebie dwunastu mężczyzn. Zwraca się do nich po...

Ty jesteś Syn

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 21 stycznia Tekst: Mk 3, 7-12 Prośba: o czystą intencję w przychodzeniu do Jezusa i pozwolenie, by Jego słowo mnie dotykało i przemieniało. Myśli pomocne w rozważaniu: Za Jezusem i Jego uczniami idą tłumy. Przychodzą z...

Wyciągnij rękę

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 20 stycznia. Tekst: Mk 3, 1-6 Prośba: o łaskę przywrócenia do życia tego, co we mnie uschło. Wiele razy słyszałam ten fragment Ewangelii. Wierzę jednak, że Bóg się nie powtarza. Że w czasie modlitwy dostanę światło na dziś – tu...

Czemu oni czynią to, czego nie wolno?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 19 stycznia Tekst: Mk 2, 23-28 Prośba: o łaskę nowego odczytania Bożych poleceń Myśli pomocne w rozważaniu: “Czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” /2,24/ To zdanie skierowane do Jezusa jest pełne wyrzutu i...