Co jest w moim wnętrzu?

Wprowadzenie do modlitwy na 22 Niedzielę Zwykłą, 29 sierpnia Tekst: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23  Prośba: o łaskę wolności serca. Myśli pomocne w rozważaniu: Faryzeusze i uczeni w Piśmie byli bardzo przywiązani do tradycji. I nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby...