Bliskość na Słowo

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 2 września Tekst: Łk 5, 1-11 Prośba: o bliskość z Jezusem. Myśli pomocne w rozważaniu: Zauważ najpierw tłum, który ciśnie się do Jezusa. Chcą być blisko Niego, może chcą siedzieć przy Nim. To wszystko po to, by słuchać słowa...