Kobiecy rodowód

Wprowadzenie do modlitwy na Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września. Tekst: Mt 1, 1-16. 18-23 Prośba: o łaskę przyjęcia swojej historii życia. Dziś świętujemy narodziny Matki Jezusa. To Ona dała Bogu ludzkie ciało. W Ewangelii przedstawiony jest jednak...