Bóg Was pojednał

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 4 września Tekst: Kol 1, 21-23 Prośba: o pojednanie serca i pojednanie z bliźnimi. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się z uważnością w słowa św. Pawła. Przeczytaj ten tekst 2-3 razy, pozwól, by te słowa w Tobie zapadały,...