Przecierpieć jak Mesjasz

Wprowadzenie do modlitwy na 24 Niedzielę zwykłą, 12 września Tekst: Iz 50, 5-9a oraz Mk 8, 27-35 Prośba: o łaskę przyjęcia w życiu także cierpienia i krzywdy w duchu miłości Chrystusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Prorok mówi o tym, co uczynił mu Bóg i przed czym...