Zgoda na bycie kochanym

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych Tekst: 1 J 3, 1-3 Prośba: o łaskę zgody na bycie kochanym Myśli pomocne w rozważaniu: Św. Jan pisze „popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec”. Używa czasownika...

Daleko więcej

Wprowadzenie do modlitwy na 31 Niedzielę zwykłą, 31 października, Uroczystość poświęcenia kościoła własnego Tekst: Mk 12, 28b-34 Prośba: o umiejętność przyjmowania miłości i ofiarowania siebie innym. Myśli pomocne w rozważaniu: Przypatrz się Jezusowi i Jego rozmówcy....

Wybierali sobie pierwsze miejsca

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 30 października Tekst: Łk 14, 1. 7-11 Prośba: o łaskę prawdziwej pokory. Myśli pomocne w rozważaniu: O zajmowaniu pierwszych miejsc słyszymy kilka razy w Ewangelii. Nie tylko faryzeusze i uczeni w Prawie szukali tego, co...

Zdarzyło się…

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 28 października, św. Szymona i Judy Tadeusza Tekst: Łk 6, 12-19 Prośba: o głębokie spotykanie Boga w codzienności i przyjmowanie Jego miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Zdarzyło się… czy to o tym, że Jezusowi zdarzało się...

Skąd jesteście?

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 27 października. Tekst: Łk 13, 22-30 Prośba: o serce otwarte na miłość Boga. Jezus jest dziś w drodze do Jerozolimy. Przechodzi przez miasta i wsie, naucza. W bezpośrednim tłumaczeniu z języka greckiego Jezus „czyni...