Uwierzył wbrew nadziei

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 16 października Tekst: Rz 4, 13. 16-18 Prośba: o łaskę uwierzenia nadziei wbrew nadziei. Myśli pomocne w rozważaniu: Obietnica dana Abrahamowi nie zrealizowała się dlatego, że ten przestrzegał Prawa. Tego Prawa jeszcze wtedy...