Nawozić serce miłością

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 23 października Tekst: Łk 13, 1-9 Prośba: o łaskę przyjmowania miłości Boga i odpowiadania na nią wobec bliźnich. Myśli pomocne w rozważaniu: Piłat miesza krew oprawców z krwią ich ofiar. Dla Żydów ci, którzy przestrzegają...