Wiara cię uzdrowiła

Wprowadzenie do modlitwy na 30 Niedzielę zwykłą, 24 października Tekst: Mk 10, 46b-52 Prośba: o wiarę zdolną przemieniać życie i przyjęcie Życia, które ofiarowuje Ci Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Bartymeusza uzdrowiła jego własna wiara, a nie Jezus. Tak mówi...