Życie ofiarowane i podtrzymane

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 października Tekst: Łk 11, 27-28 Prośba: o przyjęcie życia, które daje Ci Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź przy Jezusie, kiedy mówi. Przed chwilą nauczał o błąkającym się złym duchu, o dobru, które nie ma nic wspólnego...