Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 października

Tekst: Łk 11, 27-28

Prośba: o przyjęcie życia, które daje Ci Bóg.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Bądź przy Jezusie, kiedy mówi. Przed chwilą nauczał o błąkającym się złym duchu, o dobru, które nie ma nic wspólnego ze złem. Nie wystarczy wystrzegać się zła, nie wystarczy wysprzątać dom. Serce nie może zostać puste. Bez coraz głębszej więzi z Bogiem, ono szybko zapełni się na nowo tym, co ciemne, grzeszne, nieuporządkowane.
  • W takim kontekście odzywa się jakaś kobieta z tłumu. Posłuchaj tego, co mówi. Zauważ, jakie słowa Jezusa wzbudzają w niej takie poruszenie, że aż  odważnie wychyla się z tłumu, wypowiadając pochwałę Jego Matki. Bądź chwilę z jej słowami, wsłuchaj się w nie, pozwól, by i w Tobie wybrzmiały.
  • Posłuchaj teraz odpowiedzi Jezusa. Słowo “tak” jakby potwierdzało to, co mówi kobieta, ale zaraz potem mówi, że błogosławieni są “raczej” ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. Raczej, czyli bardziej, więcej. Jak Ci brzmią słowa Jezusa? Czego dotykają w Twoim sercu?
  • Łono, które nosi i piersi, które dają pokarm – są obrazem życia, które jest dawane i podtrzymywane. Jezus mówi o słowie Bożym i przestrzeganiu go. Słowo “raczej” sugerowałoby, że Słowo Boże bardziej daje życie i je podtrzymuje niż łono i piersi matki. Sam Bóg mówi o tym wielokrotnie, choćby u Izajasza 55, 3: “…posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.” Słuchanie Słowa daje życie duszy. Bądź dziś przy Jezusie i słuchaj Słowa, które daje Ci nowe życie i to życie podtrzymuje.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.