Zdarzyło się…

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 28 października, św. Szymona i Judy Tadeusza Tekst: Łk 6, 12-19 Prośba: o głębokie spotykanie Boga w codzienności i przyjmowanie Jego miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Zdarzyło się… czy to o tym, że Jezusowi zdarzało się...