Spotkanie przy studni – dzień 4

Poniedziałek 1 Tygodnia Adwentu, 1 grudnia Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!»   (J 4, 6-7) Czas modlitwy: ok. 30 minut. Usiądź...

Uśmiech Boga – dzień 3

Wtorek, 30 listopada, 1 Tydzień Adwentu O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i...

Wycieczka po Edenie – dzień 2

Poniedziałek, 29 listopada, 1 Tydzień Adwentu Zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i...

Spacer z Jezusem – dzień 1

1 Niedziela Adwentu, 28 listopada Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą». Ps 16, 1-2 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Ps 25, 16 Oddal uciski mojego...

W każdej porze prosząc

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 27 listopada Tekst: Łk 21, 34-36 Prośba: o wolność wewnętrzną i siły do pójścia za Panem w codzienności. Myśli pomocne w rozważaniu: Usiądź przy Jezusie i słuchaj słów, które wypowiada do uczniów. Jesteś jednym z nich....