Sposób patrzenia

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 20 listopada Tekst: Łk 20, 27-40 Prośba: o codzienne przyjmowanie nowego życia, ofiarowywanego przez Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Przysłuchaj się na modlitwie rozmowie saduceuszów z Jezusem. Zauważ, jak bardzo chcą...