Był blisko i zapłakał

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 18 listopada Tekst: Łk 19, 41-44 Prośba: o przyjęcie spojrzenia Boga i Jego miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus jest blisko Jerozolimy. Bądź z Nim w Jego drodze do miejsca, gdzie wypełni się miłość Ojca. Gdzie Syn...