Spotkanie przy studni – dzień 4

Poniedziałek 1 Tygodnia Adwentu, 1 grudnia Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!»   (J 4, 6-7) Czas modlitwy: ok. 30 minut. Usiądź...