Gałąź nabrzmiała sokami

Wprowadzenie do modlitwy na 33 Niedzielę zwykłą, 14 listopada Tekst: Mk 13, 24-32 Prośba: o zaufanie Bogu i przyjęcie Jego czasu łaski. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi o końcu świata. Oznacza to, że ten świat, ta rzeczywistość, w której teraz żyjemy,...