Bóg obecny w moim życiu

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 8 listopada Tekst: Ps 139 Prośba: o łaskę przyjęcie Bożej miłości Myśli pomocne w rozważaniu: Psalmista mówi o Bogu, który przenika i zna człowieka. Dzieje się nie dlatego, że Bóg chce człowieka „szpiegować”, ale...