Droga, która uzdrawia

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 listopada. Tekst: Łk 17,11-19 Prośba: o wdzięczne serce. Dzisiejsza scena biblijna dokonuje się w drodze. Jezus zmierza do Jerozolimy. Znajduje się na pograniczu terenów należących do Żydów i Samarytan, ludów, które nie żyły w...