Przybliżali się wszyscy

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 4 listopada Tekst: Łk 15, 1-10 Prośba: o łaskę otwarcia oczu na prawdę i usłyszenie Słowa. Myśli pomocne w rozważaniu: Przybliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy. Wszyscy. Chcieli być blisko Niego. Może najpierw to o tym,...