Nabierz ducha

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 25 listopada Tekst: Łk 21, 20-28 Prośba: o głęboką ufność w bliskość Boga w każdej sytuacji Twego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Słowa Jezusa są bardzo trudne do przyjęcia. Mimo to posłuchaj o tym, jak opowiada o końcu...