Przyjąć, żeby oddać.

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 17 listopada. Tekst: Łk 19,11-28 Prośba: o łaskę przyjęcia daru życia. Dzisiejszy fragment Ewangelii zaczyna się informacją, że Jezus jest blisko Jerozolimy. On wiedział co to dla Niego znaczy. Odrzucenie, cierpienie, śmierć....