Przypatrywał się

Wprowadzenie do modlitwy na 32 Niedzielę zwykłą, 7 listopada  Tekst: Mk 12, 38-44 Prośba: o łaskę głębokiego spojrzenia na rzeczywistość, łaskę patrzenia oczami Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Tuż przed dzisiejszym tekstem słyszymy, że tłumy słuchały...