Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 20 listopada

Tekst: Łk 20, 27-40

Prośba: o codzienne przyjmowanie nowego życia, ofiarowywanego przez Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Przysłuchaj się na modlitwie rozmowie saduceuszów z Jezusem. Zauważ, jak bardzo chcą udowodnić Jezusowi, że nauczając o zmartwychwstaniu zmarłych nie ma racji, że to jest nielogiczne. Posłuchaj historii, którą opowiadają, która w ich mniemaniu ma dobitnie pokazać, że zmartwychwstanie jest niemożliwe. Jak Ty rozumiesz zmartwychwstanie? W jaki sposób Ty patrzysz na to, co nazywamy nowym życiem?
  • Jezus zawsze odwraca perspektywę. Chce, byśmy spojrzeli na wszystko nowymi oczami. Tym w gruncie rzeczy jest nawrócenie, czyli zmiana umysłu (myślenia). Chodzi o nowy sposób patrzenia na rzeczywistość, która jest ciągle taka, jaka jest. Nasz sposób patrzenia na nią sprawia, że zaczynamy żyć zupełnie inaczej niż do tej pory. Zmienić sposób patrzenia…
  • Zauważ, że saduceusze mówią o śmierci. Jezus jednak ani razu nie używa słowa śmierć. Jakby mówił, że udział w świecie przyszłym i powstanie z martwych rozpoczyna się teraz… Pomyśl o tym przez chwile. Jezus nie wspomina o śmierci, bo może wydaje nam się to takie logiczne, że ta śmierć musi tam nastąpić. Jednak czyż chrześcijanie to nie są ci, którzy już teraz żyją zmartwychwstaniem? Czy to nie ci, którzy już teraz patrzą na rzeczywistość innymi oczami – oczami nowego życia, nowych bukłaków i nowego wina? Oni już umrzeć nie mogą, śmierć dla nich będzie tylko furtką do nowego życia. Dlatego Bóg jest Bogiem i Abrahama, i Izaaka, i Jakuba, i każdego, kogo już nie ma na tym świecie, ale ciągle istnieje – żyje w Bogu przez zmartwychwstanie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.