Kto jest moim bliźnim?

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 4 października Tekst: Łk 10, 25-37 Prośba: o łaskę serca otwartego na Drugiego/drugiego Myśli pomocne w rozważaniu: Słyszymy dziś tekst przykazania miłości. Mówi ono o tym, że tym samym sercem kochamy siebie, bliźniego i Boga....