Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 4 października

Tekst: Łk 10, 25-37

Prośba: o łaskę serca otwartego na Drugiego/drugiego

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Słyszymy dziś tekst przykazania miłości. Mówi ono o tym, że tym samym sercem kochamy siebie, bliźniego i Boga. Kochamy całym sercem, nie kawałkiem. I może dlatego jest mowa o miłości Boga całym sobą, żeby być zdolnym kochać siebie i bliźniego w Bogu, nigdy poza Nim. Jeżeli oderwiemy naszą miłość do drugiego od miłości do Boga to ta miłość nie będzie miłością, o jakiej mówi Pismo Święte. Pomyśl, co dla Ciebie znaczy przykazanie miłości?
  • Czytamy też przypowieść i miłosiernym Samarytaninie. To ktoś, kto ma serce wrażliwe na potrzeby drugiego. Nie jest skupiony tylko na sobie, ale patrzy szerzej i zauważa to, co wokół niego. Popatrz na to, jak Ty funkcjonujesz w relacjach z ludźmi. Jakie jest Twoje doświadczenie niesienia pomocy innym? A może sam doświadczyłeś, że ktoś Ci pomógł?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.