Natrętny przyjaciel

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 7 października Tekst: Łk 11, 5-13 Prośba: o łaskę pokory i prostoty w proszeniu. Myśli pomocne w rozważaniu: Dzisiejsze słowo jest kontynuacją wczorajszego, kiedy Jezus uczył swoich uczniów modlitwy Ojcze nasz. Na...