Domagali się znaku

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 października Tekst: Łk 11, 29-32 Prośba: o łaskę pokornego serca wobec tego, czego nie mogę zrozumieć Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zwraca uwagę na to, że gromadzący się wokół Niego ludzie robią to, bo chcą widzieć...