Walka duchowa

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 22.10.2021r Tekst: Rz 7, 18-25a Prośba: o łaskę czynienia dobra, którego chcę Myśli pomocne w rozważaniu: Nie czynię bowiem dobra, którego chcę…Święty Paweł przeżywa różne wewnętrzne dylematy. Wybór pomiędzy dobrem, a złem nie jest...