Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 16 października

Tekst: Rz 4, 13. 16-18

Prośba: o łaskę uwierzenia nadziei wbrew nadziei.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Obietnica dana Abrahamowi nie zrealizowała się dlatego, że ten przestrzegał Prawa. Tego Prawa jeszcze wtedy nie było. Abraham – wtedy jeszcze Abram, został zaproszony do drogi: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. Są to podobne słowa jak te, które Jezus wypowiadał do każdego ucznia: „Pójdź za Mną”. Abram miał uwierzyć Bogu na słowo i pójść. Obietnica się spełniała, kiedy ten szedł drogą i był ciągle wierny słowu, które Bóg do niego kierował. A kiedy Abram chciał po swojemu, to Bóg nieustannie wracał do swego słowa i obietnicy i na nowo je potwierdzał. Uczył go w ten sposób chodzenia za Nim. Uczył go wierności Słowu, które sprawiło, że stał się ojcem wielu narodów w swoim potomku Izaaku, a potem wnuku Jakubie.
  • Przestrzeganie Prawa – dla św. Pawła – nie jest więc tym, co spowoduje zbawienie, lecz wzmacnia wiarę przez posłuszeństwo i świadomość. Prawo uczy wiary, ale – jak to Paweł mówi na innym miejscu – jako pedagog, wychowawca, w pewnym momencie kończy się jego rola. Jest ono ważne i potrzebne, ale nie jest źródłem zbawienia, bo ono przychodzi dzięki wierze i jest dane z łaski Boga.
  • Gdzie najbardziej uwierzył Abraham Bogu? Kiedy Ten zaprosił go do oddania Mu tego, co ma najcenniejsze – swojego syna Izaaka. O Sodomę i Gomorę Abraham się z Bogiem targował, a o swojego syna już nie. „Wbrew nadziei uwierzył nadziei” – jak mówi dziś św. Paweł. Uwierzył Bogu jak najbliższemu przyjacielowi, że to, czego od niego wymaga prowadzi ostatecznie do dobra i życia, choć wydawało się że Izaak życie straci. Spotkaj się z Bogiem w Twoje wierze – czy wierzysz Mu na słowo, czy może sprawdzasz Go, a może niedowierzasz i wszystko robisz po swojemu?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.