Miłość zakorzeniona

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 9 września Tekst: Kol 3, 12-17 oraz Łk 6, 27-38 Prośba: o miłość podobną do miłości Boga. Myśli pomocne w rozważaniu Słowa: Paweł wzywa nas, byśmy przyoblekli się we współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,...