Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 9 września

Tekst: Kol 3, 12-17 oraz Łk 6, 27-38

Prośba: o miłość podobną do miłości Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu Słowa:

  • Paweł wzywa nas, byśmy przyoblekli się we współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, wybaczenie innym… Przyoblec się to znaczy ubrać właśnie w te cechy, te cnoty. Z jednej strony nie ma to być nasze ubranie, które zależnie od okoliczności możemy założyć albo zdjąć. Ma to stać się bardziej naszą skórą aniżeli zdejmowalnym ubraniem. Z drugiej strony, skoro mamy się w to przyoblec, to znaczy że będzie nas okrywać i chronić. Jak dobry płaszcz chroni nas przed zimnem i śniegiem, tak te cnoty chronią nas przed złem i jego zimnem. Walka ze złem nie ma polegać na „szarpaniu się” ze złem, lecz na przyjęciu i staniu się człowiekiem współczującym, dobrym, pokornym, cierpliwym, cichym, wybaczającym, itp. Zatrzymaj się chwilę i rozważaj te słowa. 
  • Na to wszystko mamy ubrać miłość, która spaja wszelką doskonałość, w sercach zaś mieć Chrystusowy pokój i wdzięczność. Ta „zbroja” przeciwko złu wydaje się taka „słaba”, krucha i że w żaden sposób nie może nas ochronić przed nieprzyjacielem. Dlaczego ona jest właśnie taka?
  • Na to pytanie odpowiedź daje Jezus w dzisiejszej ewangelii. Miłujcie waszych nieprzyjaciół… bo Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Jaki będziesz dla Twoich bliźnich, choćby byli Twoimi nieprzyjaciółmi, takie Życie będzie dla Ciebie. Nie będziesz osądzony, potępiony, będzie Ci odpuszczone i w Twoje zanadrza wsypią miarę utrzęsioną, dobrą, ubitą, wypełnioną ponad brzegi. Będzie miłość w nadmiarze jak wina w Kanie galilejskiej.
  • Posłuchaj swoich pragnień w sercu. Jakie one są teraz, kiedy pozwalasz, by dotykało Cię to słowo? Czy pragniesz, by w Tobie zakorzeniła się taka miłość? Przyjmujesz ją od Boga? Co robisz, by ją ofiarowywać innym?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.