Wprowadzenie do modlitwy na 23 Niedzielę zwykłą, 5 września

Tekst: Iz 35, 4-7a oraz Mk 7, 31-37

Prośba: o serce i umysł otwarte na Boga i każdego człowieka.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus przechodzi przez różne tereny. Izajasz mówi, że Bóg sam przychodzi. Jest w ciągłym ruchu, bo jest Życiem, a życie to dynamizm, to ruch. Bóg nieustannie działa. Przychodzi, aby zbawić. Jego przychodzenie jest zbawianiem, jest pomnażaniem życia, pomnażaniem miłości.
  • Bóg jest wspólnotą Osób. Jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W tej relacji nie ma żadnej przeszkody, żadnego oporu, żadnego lęku. Bóg w sobie jest całkowicie otwarty: Ojciec na Syna, Syn na Ojca, obaj na Ducha, Duch na Ojca i na Syna. W naszych relacjach tak nie ma. Jesteśmy stworzeniami, ograniczeni i grzeszni. Bardzo często coś w nas haczy, coś stawia opór w relacji, coś blokuje bliskość. Bóg jest Tym, który pragnie nas upodobnić do siebie, a więc kształtuje nas na swoje podobieństwo – na wzór boskich relacji, które płyną bez żadnych przeszkód. On pragnie, by nasza wzajemna komunikacja: z Nim, z samymi sobą i każdym bliźnim – była swobodnym przepływem miłości, prawdy, dobra, piękna, radości, bliskości, itd…
  • Jezus uzdrawia dzisiaj człowieka głuchoniemego, który ani nie słyszy, ani nie może poprawnie mówić. Jest zablokowany w swojej komunikacji. Kiedy bierze go na bok to wypowiada słowa, które stwarzają go na nowo: Otwórz się! Bądź otwarty tak, jak Bóg jest otwarty. Komunikuj całym sobą to wszystko, co jest w tobie! Uświadom sobie takie przestrzenie w Twoim życiu, gdzie widzisz blokady czy opory w komunikacji: może w słuchaniu, może w mówieniu, może tu i tu. Poproś Jezusa o to, czego teraz pragniesz w związku z tym, co widzisz. Poproś Go także o światło, byś zobaczył to, czego może jeszcze nie widzisz, a co również potrzebuje uzdrowienia.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.