Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 30 września

Tekst: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 oraz Łk 10, 1-12

Prośba: o łaskę przyjęcia i zrozumienia Słowa.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Bądź wraz z całym ludem, który słucha słów księgi Prawa Mojżeszowego. Słuchają więc słowa, które Bóg skierował do człowieka. To słowo wzbudza w nich poruszenia i to tak głębokie, że kapłani uspokajają lud. Czy Słowo Boga wzbudza w Tobie poruszenia? Czy dotyka Twego serca? Możesz tego doświadczysz w trzech płaszczyznach. Dotyka ono naszego intelektu – dając światło, rozjaśniając nasze życie i jego sens i pokazując, jak na to wszystko patrzy Bóg. Dotyka także naszych uczuć – Słowo może w nas wzbudzić i radość, i smutek (bogaty młodzieniec odszedł zasmucony), i lęk, i złość (np. słowa Jezusa budziły złość u faryzeuszy, którym trudno było przyjąć to, co Jezus mówi). Wreszcie dotyka ono naszej woli – a więc pobudza nas do konkretnych decyzji i wcielenia ich w życie. Słowo nigdy nie jest neutralne i zawsze dotyka jakiegoś kawałka naszego życia. Jeśli nie mamy kontaktu z naszym wnętrzem, wtedy go nie słyszymy i nas nie dotyka.
  • Lud zrozumiał to, co im głoszono. Słowo Boże chce być zrozumiane i przyjęte. Lud może i chce świętować właśnie dlatego, że zrozumieli Słowo, które kapłani i lewici im objaśniali. To samo dzieje się w kościele. Słowo Boga potrzebuje objaśnienia i Bóg sam daje natchnienie różnym osobom, by wyjaśniali Jego słowo ludziom. Kiedyś byli to prorocy, potem kapłani i lewici. Do tej misji zaś Jezus przygotowywał Apostołów i ich uczniów. Posługuje się do tego celu kazaniami, komentarzami, książkami, a dziś także różnymi mediami społecznościowymi, itp. A to wszystko po to, by każdy człowiek mógł zrozumieć, przyjąć i uwierzyć Miłości, jaką Bóg ma dla człowieka. O tym jest dzisiejszy tekst o posłaniu innych siedemdziesięciu dwu uczniów przed sobą. Mają głosić bliskość królestwa Bożego, a więc przychodzącej do każdego człowieka miłości Boga, Boga bliskiego.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.