Wprowadzenie do modlitwy na 26 Niedzielę zwykłą, 26 września

Tekst: Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Prośba: o serce otwarte na przyjmowanie miłości i dawanie dobra.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Stań wraz z uczniami przy Jezusie. Posłuchaj słów, które wypowiada Jan. Jego słowa są bardzo zamykające. Jakby tylko oni – apostołowie, mogli czynić znaki w imię Jezusa. „Musi chodzić z nami” by mieć ten przywilej. Posłuchaj odpowiedzi Jezusa. Uświadom sobie miejsca w Twoim sercu, które są pozamykane na bliźnich. Na co im nie pozwalasz? Czego im zabraniasz? Gdzie nie chcesz ich widzieć i z jakiego powodu?
  • Słowa Jezusa są bardzo otwierające i włączające każdego. Pan mówi o otwartym sercu. Jego uczeń ma przyjmować kubek wody z ręki każdego człowieka, który mu go poda. Przyjmowanie to trudna sztuka. Mówi bowiem o zależności, otwartości i pokorze. Chcemy być niezależni i kontrolujący. Przyjmowanie rozbraja nasze serce. Im bardziej bezinteresowne, tym bardziej jesteśmy rozbrojeni. Posłuchaj pragnień swego serca w tym względzie.
  • Stać się powodem do grzechu – to jest prawdziwe zgorszenie. To sytuacja, kiedy moje słowa lub moja postawa czyni kogoś gorszym. Kiedy mówimy przy różnych okazjach „jestem zgorszony” to najczęściej chodzi nie o zgorszenie lecz oburzenie czyimiś słowami czy czynami. To nie to samo. Jezus surowo osądza postawę gorszyciela. Nie chodzi jednak o to, by sobie odcinać kończyny czy wyłupywać oczy. Bardziej o to, by odcinać od siebie okazję do grzechu: by oko nie patrzyło w zły sposób, ręka nie czyniła zła i noga do czynienia zła nie biegła. To nie ręka wszak grzeszy lecz umysł (sumienie, wola), który podejmuje decyzje i tą ręką steruje.
  • Pierwsza część dzisiejszej ewangelii mówiła o otwartości i przyjmowaniu dobra, druga o unikaniu zła. Stąd już bardzo blisko do tego, by innym ofiarowywać dobro i stawać się przez to podobnym do Ojca, który jest w niebie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.