Posts made in Marzec, 2018

Bóg mówi i słucha

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 marca Tekst: Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23 Proś Pana o łaskę uzdrowienia tego, co przeszkadza Ci przemówić z uwielbieniem. Na początku dzisiejszej modlitwy przeczytaj uważnie tekst pierwszego czytania i Ewangelii. Zobacz, jak przemawiają do Ciebie te fragmenty? Jakie rodzą się myśli i uczucia? Jaki kawałek z Twojej historii przypomina się. Dziś Bóg pragnie powiedzieć Ci coś bardzo ważnego i osobistego. Chce,...

Read More

Prawo – niespełniona miłość

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 7 marca Tekst: Mt 5, 17-19 Prośba: o łaskę przylgnięcia do miłości Bożej. 1.   Jezusa posądzano nieustannie o łamanie prawa, szczególnie szabatu. Tymczasem On mówi dzisiaj, że przyszedł Prawo wypełnić, a nie je unieważnić. To, co Mojżesz otrzymał na Synaju, zostaje przez Jezusa dopełnione szczególnie w tym miejscu Ewangelii – w kazaniu na Górze – gdzie Jezus co chwila mówi “a Ja wam...

Read More

Cierpliwość przebaczania

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 6 marca Tekst: Mt 18, 21-35 Prośba: o łaskę cierpliwości wobec brata, któremu potrzebuję przebaczyć 1. Przebaczenie to nie emocja, uczucie. To decyzja. Krzywda, jakiej doznajemy zawsze wiąże się z bólem. I często tak bardzo skupiamy się na sobie, na tym, co jest w nas, że umyka nam perspektywa drugiego, który jest współuczestnikiem tego wydarzenia. Nieprzebaczenie to uwięzienie brata w moim poczuciu krzywdy....

Read More

Posłuszeństwo i zaufanie

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 5 marca Tekst: 2 Krl 5, 1-15a Prośba: o łaskę zaufania Bożemu prowadzeniu i wypływające z tego posłuszeństwo 1. Naaman był dzielnym wojownikiem, bardzo cenionym swojego króla. Był wojskowym dowódcą, wodzem, a więc człowiekiem o dużym znaczeniu. Zapewne był przyzwyczajony do wydawania rozkazów i do tego, że są one wypełniane niezwłocznie i bez dyskusji. Ten człowiek, z długą listą sukcesów na koncie,...

Read More

Głębia życia

Głębia życia

Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę Wielkiego Postu, 4 marca Tekst: Wj 20, 1-17 oraz J 2, 13-25 Prośba: o łaskę życia coraz bardziej głębią Bożej Miłości. 1.   Rozważaj na początku tej modlitwy słowa Dekalogu. To słowo, które Bóg skierował do człowieka, ma strzec jego wolności i miłości. Rozważając zauważ kilka ciekawych miejsc, lecz nie po to, by zaspokoić ciekawość, lecz pobudzić serce do kochania, by dać się dotknąć i poruszyć. Zobacz...

Read More

Moc Słowa

“To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się“.
/1 J 1, 1-2/

Kalendarz wpisów