Wprowadzenie do modlitwy na środę, 7 marca Tekst: Mt 5, 17-19 Prośba: o łaskę przylgnięcia do miłości Bożej. 1.   Jezusa posądzano nieustannie o łamanie prawa, szczególnie szabatu. Tymczasem On mówi dzisiaj, że przyszedł Prawo wypełnić, a nie je unieważnić. To, co Mojżesz otrzymał na Synaju, zostaje przez Jezusa dopełnione szczególnie w tym miejscu Ewangelii – w kazaniu na Górze – gdzie Jezus co chwila mówi “a Ja wam...