Bogaty w miłosierdzie

Bogaty w miłosierdzie

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu, 11 marca Tekst: Ef 2, 4-10 oraz J 3, 14-21 Prośba: o łaskę zanurzenia w miłosierdziu Boga i naśladowaniu Go. 1.   Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Umiłował nas z tego bogactwa właśnie. A umiłował nie kiedy...