Czynna miłość

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 9 lutego Tekst: Mk 12, 28b-34 Prośba: o łaskę miłości objawiającej się w działaniu 1. Zdanie: “Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem” nie jest przypadkowym dodatkiem do przykazania miłości. To sformułowanie,...