Życie utkane z Miłości

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 28 lutego Tekst: Mt 20, 17-28 Prośba: o łaskę przylgnięcia do życia Jezusa – o życie stylem życia Jezusa. 1.   Początek dzisiejszego tekstu i jego zakończenie wzajemnie się uzupełniają i są klamrą tego, co pomiędzy nimi....

Dynamizm Bożej miłości

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 27 lutego Tekst: Iz 1, 10. 16-20 Prośba: o otwarte serce na Boże miłosierdzie 1. W tekście z Proroka Izajasza jest całe mnóstwo czasowników. Czytając ten fragment spróbuj zauważyć każdy z nich i zatrzymać się nad treścią, którą...

Spotkać się z Miłością

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 26 lutego Tekst: Łk 6, 36-38 Prośba: o doświadczenie miłosierdzia i dzielenie się tym doświadczeniem z innymi 1. “Jezus powiedział do swoich uczniów…”. Wiele razy te lub podobne słowa wprowadzają nas w...
Wrażliwość Boga

Wrażliwość Boga

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę Wielkiego Postu, 25 lutego Tekst: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 oraz Mk 9, 2-10 Prośba: o łaskę poczucia Bożego Serca oraz głęboką przemianę naszego serca. 1.   To, co Bóg pragnie przemienić w nas, to wrażliwość – biblijne...

Deszcz miłości

Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 24 lutego. Tekst: Mt 5, 43-48 Prośba: o serce otwarte na miłość Ojca. On – Ojciec. Dzisiaj Jezus mówi o jednym z najtrudniejszych zadań ucznia – miłości nieprzyjaciół. Poprzeczka zostaje postawiona bardzo wysoko. Nie ma...